Forbi Hersketeknikker Bok Omslag.jpg
Butikk

Helge Christies 16. bok: Forbi Hersketeknikker

176.00

Helge Christie’s 16. bok:

Forbi hersketeknikker og fryktkultur

8 hersketeknikker, 70 situasjoner - og 150 motstrategier for å løse opp hindringer for engasjerte medarbeidere og skape noe positivt sammen

 

Ønsker du møter der du går ut av møtet med mer inspirasjon enn da du kom? Er du leder der noen i teamet ditt er utsatt for hersketeknikker, fryktkultur, mobbing og negativ energi?

 

Mange ledere ønsker mer engasjerte medarbeidere og skape noe positivt sammen. Men på veien må de løse opp hindringer. Det kan være både maktbruk, hersketeknikker, Jantelov, Bygdedyr, hakkelov, mobbing, retoriske triks, upresise årsakssammenhenger, myter, fryktskaping for de gærne tingene, negativ tenking og begrensende overbevisninger.  For eksempel frykt for folk i stedet for frykt for global oppvarming og økonomisk ulikhet. Frykt for ofre i stedet for frykt for årsaker.

 

Målet med denne boka er å hjelpe ledere til å fokusere på sine talenter og verdier - for å oppdage, forstå, løse opp og gå forbi – hersketeknikker som står i veien for menneskelig potensiale, kreativitet og innovasjon.

 

Det er fjerde bok i serien om å hjelpe ledere til å lage bedre møter som gir mer flyt energi-tilstand, tid, engasjerte medarbeidere, menneskelig potensiale, kreativitet, se muligheter, løsningsorientering, innovasjon og glede for klima og økologi. Bøkene skal inspirere ledere til å gjøre det de er best til og liker best for å oppnå kundens behov.

 

Visjon

Kan du tenke deg noe vakrere enn ledere som går forbi motstand – ser muligheter og skaper noe nytt og positivt for en bedre verden - sammen med ulike personligheter?

 

Boka viser nyhetene:

-Hvordan hersketeknikkene mot kreativitet og innovasjon – er både lik og annerledes enn hersketeknikkene mot kvinner,

-70 situasjoner eller underkategorier av hersketeknikker,

-inkludert Janteloven, mobbing og retoriske triks,

-sortert til Berit Ås sine 5 hovedkategorier, (pluss at jeg foreslår tre nye),

-forslag til 150 motstrategier for hvordan du går forbi og løser opp teknikkene som hindrer kreativitet og innovasjon - fra reparasjon - til forebygging og stimulering

-forståelse for hvor fundamentalt hersketeknikkene krenker Abraham Maslow’s behovspyramide for menneskelig potensiale, kreativitet og innovasjon,

-kontrastanalyse mellom hersketeknikker – og positivt menneskelig potensiale:

 

De 70 eksemplene eller hersketeknikk-situasjonene fra Berit Ås, Nina Karin Monsen, Hilde Sandvik, Grethe Nordhelle, Sigrid Sollund, Rebecca Bohlin, Camilla Ländin, Stein Knardahl, Aksel Sandemose, Isaiah Hankel, Mark Waldman og egne observasjoner - er presentert som underteknikker under Berit Ås sine 5 kategorier hersketeknikker fra 1979 - og de tre nye hovedgruppene jeg har lagd. De 8 kategoriene hersketeknikkene mot kreativitet og innovasjon er da:

1.Usynliggjøre

2.Latterliggjøre

3.Holde tilbake informasjon

4.Fordømme uansett

5.Påføre skyld og skam

Tre nye:

6.Objektgjøring eller overgeneralisering – «oss og dem» polarisering - splitt og hersk

7.Presse, mase, forfølge og tvinge – sette trange rammer – kuppe – energimengde prosess over tid

8.Vold, trussel om vold – true, skremme og straffe

Add To Cart
Forbi Hersketeknikker Bok Omslag.jpg

Additional Info

Jeg har stor respekt for Berit Ås sitt ønske om å kun ha fem hovedkategorier av hersketeknikker. Fordelen er at i et møte kan de undertrykte bruke hennes språk med de fem fingrene på en hånd: Når et maktmenneske bruker en hersketeknikk, rekker ofrene opp hånden og viser med antall fingre hvilken av de fem hersketeknikkene som brukes. Det synliggjør og bevisstgjør hvordan kroppsspråk gir makt og solidaritet til de som bruker et nytt språk. Rebecca Bohlin beskriver dette godt.

 

Hvorfor anbefaler jeg åtte kategorier?

Temaet for min bok er kreativitet, se muligheter og innovasjon – og annerledes enn Berit Ås sitt tema.

 

Rebecca Bohlin skriver forøvrig i 2018 at Berit Ås hevder at objektgjøring kan plasseres under kategorien latterliggjøring – og at splitt-og-hersk er en egen kategori. Berit Ås hevder videre at split-og-hersk-taktikk er samtidig litt annerledes, fordi den må løses gjennom samarbeid mellom de som splittes. Jeg velger å slå sammen objektgjøring - og polarisering med splitt-og-hersk. Årsaken er at generaliseringen mellom «oss og dem» er en typisk måte å splitte for å herske. Det ble aktualisert da Sylvi Listhaug måtte trekke seg som justisminister mars 2018. Kommentatorene skrev at: Hat-retorikk og konspirasjoner - og polarisering og splitt og hersk mellom «oss og dem» - blir stadig mer vanlig i norsk offentlighet.

 

Det er Abraham Maslow’s behovspyramide som gjør det nødvendig å skille ut to andre nye kategorier av hersketeknikker – om å presse, mase og tvinge – og om vold, true og straffe. Berit Ås sine fem hersketeknikker krenker ikke spesielt disse Maslow’s behovnivå – 2: for sikkerhet – og 1: for overleving.

Berit Ås hevder i følge Rebecca Bohlin at vold og trussel om vold er et stort problem men med en annen kompleksitet enn hersketeknikker. Skal vi da kalle det for en maktteknikk? Jeg velger å ta det med som en egen kategori hersketeknikk, fordi det hindrer kreativitet og innovasjon.

Presse, mase og tvinge – velger jeg å kalle en egen kategori. Fordi det er en maktprosess som pågår over tid. Det er mengden over tid som gjør det til mobbing og et maktmiddel.

 

Hvert kapittel i denne boka beskriver også hersketeknikkene ettersom hvilke av de fire første Maslow-behovsnivåene de krenker. Å utløse menneskelig potensiale er Abraham Maslow’s 5. behovsnivå. Alle hersketeknikkene krenker automatisk Maslow’s 5. behovsnivå. Det er på dette 5. nivået at kreativitet, se muligheter, engasjerte medarbeidere, nyskaping og innovasjon foregår.

For å få til det - er det en forutsetning at de fire første Maslow-behovene dekkes og løses: Overleving, sikkerhet, sosial tilhørighet, og selvrespekt. Dessverre krenker hersketeknikkene ulike av de 4 første Maslow-behovene.

 

I hvert kapittel gir boka ideer til motstrategi og hvordan du løser opp hersketeknikken som er beskrevet. Hvordan du går forbi den. Boka viser veien inn i det positive rommet der du ser muligheter i stedet for begrensninger.

 

Tekster gjennom 26 år

Boka er en oppdatering av mine tekster om lederutvikling gjennom 26 år fra 1992.

Jeg traff mange mennesker som Norges kontakt i Det europeiske nettverket for bærekraftig landbruk og bygdeutvikling. Det førte til Det III internasjonale symposiet for bærekraftig landbruk og bygdeutvikling (Rørossymposiet). Jeg ble en av drivkreftene til Rørosmeieriet, Rørosmat, og Matregion Røros, skrev 5 bøker om GATT/WTO/importvern for mat, og 7 mathistoriebøker.

Makt-, forhandlings- og hersketeknikker har jeg tidligere skrevet om i bøkene «Makt over maten», «Eksportere fisk og beskytte jordbruk», «Hvorfor møtes vi?», og «Retoriske triks».

Jeg har møtt rikelig med hersketeknikker og har erfaringer fra å løse dem for å oppnå resultater.