Beyond destroying nature in order to save climate

I wonder how may people in Norway think when they now build wind turbine industry in untouched wild nature land area with habitats for biological diversity. What thinking pattern is it?

In this article I address latest brain network theory of 5 main important brain networks and give you a neuro-tip:

Fact-fantasy-balance in climate conversations

I often hear 3 arguments:

-Renewable energy, like wind turbines in untouched land, is better than coal and oil.

-Solidarity is that Norway should help EU as Europe’s Green Battery.

-Reduce consumption is necessary, but people are not willing.

 Yes, I hear and accept you use these brain networks! However may I invite you to shift brain network? Please: Yawn-stretch-relax-observe without judging. Here I will address:

1)Too much thinking

2)Too much fantasy

3)Too little wholeness balance

4)Neuro-tip

Please - use your 5 important brain networks !

Do you need more thinking, fantasy, motivation, emotions, or balance? Are you filled with pleasure, enthusiasm and curiousity - if we may explain these 5 main important brain networks? Are you becoming enthusiastic when you understand this more?

Some important brain networks are often ruling our brain (according or against our will). Even when we need to be in another network! The names of the brain networks are not so easy to understand and remember. That is bad, because they may be so helpful to remember and use consciously! How may we simplify the complex brain network theories that are emerging the last years? I choose to test to call 5 important brain networks for:

1)THINKING,

2)IMAGINATION,

3)MOTIVATION,

4)EMOTION,

5)WHOLENESS BALANCING - networks.

Do we have to choose between climate and nature?

In Norway wind industry is allowed to destroy untouched nature areas with biological diversity. The thinking might be that to produce renewable energy for export and become The Green Battery of Europe – is so important, that it is OK to destroy beautiful wild nature in remote areas. Here are 4 alternative steps:

1)Genetic diversity is a higher risk than climate change.

2)Others says biological diversity is equal important threath as climate change.

3)The choise is not – either protect climate or genetic diversity.

4)Neuro tip: Shift from thinking - to wholeness brain network

Destroy nature – in order to save climate?

How to reach the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations by 2030? Two attitudes are possible: One is to focus on one goal at a time – without looking at negative consequences for the other goals. Another is to view a balance such that when focusing on one goal – it creates positive synergy for other goals. How do you think about this?

Here are 8 perspectives and one neuro-tip exercise for you:

Think clearer - by yawn-stretch-relax

If you want to increase focus time on sustainable development – you should yawn and stretch more often! How is that?

 

1)1000 academical studies

 2)Yawning switches the brain from mind-wandering to thinking

 3)Yawning is contageous

 4)Yawning is more effective for your thinking than breething

 5)Neuro-tip

It is possible - we have knowledge - leaders lack will - you may help us!

SRC Planetary boundaries1.jpg

There is hope to reach the United Nations Sustainable Development Goals within 2030.

Hope, possibilities, solutions, co-create with pleasure!
This is the alternative to rage, fear, apathy, terror, hatred, blame game, play victim roles.

This report combines the 17 Sustainable development Goals of the United Nations - with the 9 global boundaries of Stockholm Resilience Center:

Transformation is feasible (2018 october report)

How to achieve the Sustainable Development Goals within Planetary Boundaries 

Read the report by

Jørgen Randers, Johan Rockström, Per Espen Stoknes, Ulrich Golüke, David Collste and Sarah Cornell

https://www.bi.edu/globalassets/forskning/centre-for-green-growth/confrences/report_achieving-the-sustainable-development-goals_low_5.pdf

United Nations Sustainable Development Goals by 2030

UN+SDG+17last+ned.jpg

UN Sustainable Development Goals

On 25 September 2015, the 193 countries of the United Nations General Assembly adopted the 2030 Development Agenda titled "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development". This agenda has 17 goals and 92 paragraphs. It is a global signed platform for goals that are important to reach by 2030. Which of UN Sustainable Development Goals attract you most?
What will be your unique contribution to sustainable development goals? Within these goals: Will you take brave actions, modest actions, or wait till the mayority takes action? Here are the overview of the 17 goals. Within each goal there are lots of initiatives, strategies and places for you.

 

1.No poverty, poverty aleviation, just delivery

2.Zero hunger

3.Good health and well-being

4.Quality education

5.Gender equality

6.Clean water and sanitation

7.Affordable and clean energy

8.Decent work and economic growth, circular economy

9.Industry, innovation and infrastructure

10.Reduced inequalities, wealth redistribution, taxation

11.Sustainable cities and communities

12.Responsible production and consumption

13.Climate action, below 1.5 Celsius global warming by 2030

14.Life below water, plastic reduction and recycling

15.Life on land, biodiversity in food production

16.Peace, justice and strong institutions, dialogue. Truth, flexibility, inclusion, respect – co-create

17.Partnerships for the goals, cooperate, co-create, synergy

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

What runs our brain on - climate action day?

IMG_20190209_160939.jpg

Which network do you allow to rule your brain?

If we think 5 important brain networks, they may be called:

Thinking. Fantasy. Value-balancing. Positive motivation. Negative emotions.

:::::::::::::::::::::

 Thinking, logic, executing network (EN). (Where Conscious mind in DLPFC is a small frontal part of EN.)

 Fantasy, imagination, intuition, mind wandering, daydreaming, default mode network (DMN).

 Value / balancing network, Salience network (SN).

 Positve Motivation / reward network, Panksepp’s positive deep primary emotions (seeking, lust, care, play). (Dopamine)

 Negative Emotion network, fight, flight, freeze, Panksepp’s negative deep primary emotions (rage, fear, grief).

What if we allow our thinking brain - cooperate with your positive emotions for seeking solutions with joy - be balanced with your personal inner values for future generations - in stead of our negative fantasy - and fear, fight or flight emotions?

Retoriske triks med å - utelate, generalisere og fordreie

Retoriske Triks A4_Final_cover.jpg

 

Retoriske triks da Listhaug trakk seg som justisminister.

Hvordan unngå å bli lurt neste gang av 60 triks med å - utelate, generalisere og fordreie?

 

Nå er Helge Christie's 14 bok lansert.

Er du leder som ønsker bedre møter, engasjerte medarbeidere, kreativitet og innovasjon?

 

Boka tar for seg hvordan du kan løse opp triks som: 

 

Generalisere:

 • Overgeneralisering - «oss og dem»

 •  Alt-eller-intet-tenking – «oss og dem» - polarisere – splitt og hersk-taktikk

 •  Sette merkelapper – båssetting – generalisere, objektgjøre – «oss og dem»

 • Svartmale, forferdeliggjøre, katastrofetenking

 •  Det MÅ gjøres NÅ – vurderende om framtid - modale hjelpeverb

Fordreie:

 • Legge skyld og ansvar på andre – projisere - spille falsk offerrolle, offerspillet

 • Tankelesing – en fjær blir til 10 høns – hoppe til konklusjon – konspirasjonsteori

 • Blande person og sak – stråmann og mistenkeliggjøre

 • Ta det personlig, personliggjøre, personalisere - personangrep

 • Identifisering – blande sammen - er og gjør

 • Kortslutte fra følelse til fornuft – kompleks ekvivalens - likner svartmaling

 Utelate:

 • Overse, usynliggjøre

 • Holde tilbake viktig informasjon

 • Filtrere ut eller filtrere inn

 • Kan ikke, forby, tabubelegge, umulighetstenking

 • Diskvalifisere, bagatellisere, perfeksjonist, pessimistisk tenking, unnlatelsessynd

 • Se en situasjon bare fra ditt perspektiv

 Resultat:

 • Du stopper avsporing og får møtet på skinner igjen

 • Du sparer tid

 • Du får mer engasjerte medarbeidere

 • Du får økt innovasjon og glede i arbeidet

 

Her får du boka - les mer:

Hvordan inspirere helhetstenkere til å bli engasjerte medarbeidere?

Er du en leder som er fokusert på detaljer og å oppnå resultater? Det er både OK og lov. Det er sannsynlig at du leder noen som har andre talenter enn deg. Leder du noen som har preferanse for det store bildet? Som ser helhetssammenhenger? Som er gode til tverrfaglig samarbeid? Som ser synergier som oppstår ved nye typer samarbeid? Som skaper nye produkter, tjenester, knoppskyting som du ikke hadde tenkt på? Kanskje de kan bidra med nyskaping som bringer bedriften til neste nivå? Huff, det er ikke lett å lede noen som er svært annerledes enn deg! Du har min sympati. Men det går an å gjøre noen smarte triks. Hva tenker du nå?

Hvordan lede personligheter med ulike talenter for å påvirke – for eksempel «innadvendte»?

«Innadvendt» eller «utadvendt» er eksempel som ofte henger sammen med talentene for å påvirke. I en annen artikkel viser jeg fire definisjoner eller aspekter av hva ulike folk mener med «innadvendt». Folk er veldig forskjellige og derfor er det normalt at de kan misforstå, snakke forbi hverandre og gjøre ulike ting.

Noen ganger har leder og medarbeidere helt ulike styrker innen områdene å tenke, bygge relasjoner, påvirke og gjennomføre. Hvordan kan en lede ulike personligheter med ulike preferanser?

Her er sju skritt for både leder og medarbeidere når de har ulike talenter.

Hva er din erfaring? Hva er din frustrasjon? Hvilke flere skritt trenger du hjelp til?

Når en "utadvendt" leder en "innadvendt"

Hvordan kan du lede team med ulike personligheter? Syns du det er vanskelig å lede en som er ulik deg? Syns du det er vanskelig å bli ledet av en person med motsatt preferanse av deg? Du er ikke alene. Siden folk er unikt forskjellige, er det lett å snakke forbi hverandre og misforstå. Ofte forstår ikke lederen enkelte av sine medarbeidere. Det kan være mange årsaker.

Her skal vi se på forskjeller som kan oppstå mellom såkalte utadvendte og innadvendte. Her finner du - fire definisjoner av denne «innadvendt»-skalaen

– hva blir resultatet når du ikke klarer å lede «innadvendte»

- og 8 løsninger på hvordan du kan lede de ulike personlighetene.
Hva er din utfordring? Hva ønsker du hjelp til?

Hvordan lede personligheter med ulike talenter for strategisk tenking?

Illustrasjonen viser møte mellom menneskehjernen for tenking, chimpansehjernen for omsorg, og krokodillehjernen for frykt, spise eller bli spist. Folk er veldig forskjellige og derfor er det normalt at folk kan misforstå, snakke forbi hverandre og gjøre ulike ting. 

Noen ganger har leder og medarbeidere helt ulike styrker innen områdene å tenke, bygge relasjoner, påvirke og gjennomføre. Hvordan kan du lede ulike personligheter med ulike preferanser? Her er sju skritt for både leder og medarbeidere når de har ulike talenter.

Hva er din erfaring? Hva er din frustrasjon? Hvilke flere skritt trenger du hjelp til?

Hva når lederen detaljstyrer, medarbeiderne lider og resultatene hindres?

Hva hvis lederen hindrer medarbeidere? For eksempel at lederen er detaljfokusert og skal lede medarbeidere som er gode på helhetstenking? Lederen er kanskje blitt leder på grunn av faglig tyngde, lang erfaring, gode resultater eller høyere utdanning. Så viser det seg at medarbeiderne har talenter på andre områder enn lederen. Det er helt normalt at folk har forskjellige sterke sider. Men mestrer lederen å lede ulike personligheter? Her er 5 skritt for å snu en dårlig situasjon til en positiv situasjon. Hva er din erfaring?

Kun 8 % gjennomfører nyttårsmålet

Setter du deg nyttårsmål – men klarer ikke gjennomføre? Bare 8 % klarer å gjennomføre nyttårsforsettene, viser en undersøkelse i USA. Hvordan er det i Norge og med deg? Ønsker du å lage bedre møter, få mer tid, engasjerte medarbeidere, nyskaping, glede eller andre resultater?

Hva er det som går galt mellom mål og gjennomføring? Hvordan ser du på gapet mellom nå og ønskeresultat? Tenk at du skal bygge ei flott bru! På bildet fra Atlanterhavsveien ser du at du må bygge mange brupillarer. Her er min sjekkliste med 6 spørsmål.