Hvordan lede personligheter med ulike talenter for strategisk tenking?

FaceBook-Banner.jpg

Folk er veldig forskjellige og derfor er det normalt at folk kan misforstå, snakke forbi hverandre og gjøre ulike ting. For eksempel har hvert menneske unik sammensetning av nervebaner som er arvet fra menneskehjernen for tenking, chimpansehjernen for omsorg, og krokodillehjernen for frykt, spise eller bli spist

Noen ganger har leder og medarbeidere helt ulike styrker innen områdene å tenke, bygge relasjoner, påvirke og gjennomføre. Hvordan kan du lede ulike personligheter med ulike preferanser? Her er sju skritt for både leder og medarbeidere når de har ulike talenter.

Hva er din erfaring? Hva er din frustrasjon? Hvilke flere skritt trenger du hjelp til?

 

 

1.Hva hvis du tenker på hva som er bra med medarbeiderne

Hva ville skje hvis vi tenker på hva som er bra med folk – i stedet for å fikse på hva som er feil med dem? Denne visjonen til Donald O. Clifton dreier seg om å fokusere på det som er talenter, styrker, suksessfaktorer og positive egenskaper hos folk. Erfaring viser at folk som gjør det de er best til når store resultater, får mestringsfølelse som gir glede og lyst på mer. Når leder og medarbeidere får lyst til å skape sammen mer mestring og glede og dele med andre – blir det positiv vinn-vinn.

Bedriften din kan bestemme seg for å fokusere på det beste i folk i stedet for å fikse hva som er galt med folk. Da skaper dere en bedrift med styrkebasert kultur. Der bestemmer de seg for at alle medarbeideren kan lære felles språk om å fokusere på de unike talentene til hver person.

 

 

2.Sett av mer tid og energi

Når du skal lede medarbeidere med motsatte talenter av deg – trenger du mer tid til å lytte, forstå og finne felles mål og vei.

Hvis et møte mangler sannhet, fakta eller teori, at det er for lite ærlig og ekte – trengs det å bruke mer av talentene for strategisk tenking. Det er vanlig for en person at noen av tenketalentene er utviklet til styrker og andre er mindre utviklet.

Kanskje en av dere har sin styrke innen strategisk tenking, mens an annen har sine styrker innen å bygge relasjoner, påvirke eller gjennomføre?

Hva kan du som leder gjøre i møtet, når leder og ansatt har ulike talenter på tenke-området?

 

 

3.Observer og forstå ulike tenketalenter

Jeg bruker Gallup Cliftons inndeling av tenkemåter eller strategisk tenking og kognitiv kapasitet. Den sier at alle personer har mer eller mindre av 8 ulike talenttema for tenking: Strategisk; Lære; Input eller samle; Framtidsperspektiv; Kontekst eller historie; Idefokus; Intellektuell; Analytisk.

 

ANALYTISK

Folk med spesielle talent innen ANALYTICAL talent-tema leter etter grunner og årsaker. De har evne til å tenke på alle faktorene som kan påvirke en situasjon. Det er en preferanse for å stille spørsmål og arbeide med tall og fakta.

 

HISTORISK KONTEKST

Folk med spesielle talent innen CONTEXT talent-tema liker å tenke på fortida. De forstår nåtida ved å undersøke dens historie. Det er en preferanse for å tro på utsagnet: De som ikke husker fortida er dømt til å gjenta den! Det er sannsynlig at personer med historiefokus har relevant informasjon til å ta beslutninger.

 

FRAMTIDSPERSPEKTIV

Folk med spesielle talent innen FUTURISTIC talent-tema blir inspirert av framtida og det som kan bli. De gir energi til andre med deres visjon av framtida. Det er en preferanse for å se i detaljer hva framtida kan inneholde. Alltid lete etter valgmuligheter.

 

IDEFOKUS

Folk med spesielle talent innen IDEATION talent-tema er fascinert av ideer. De er i stand til å finne forbindelser mellom tilsynelatende ulike fenomener. Det er en preferanse for å være kreativ og like det som er originalt. Like å tenke utenfor boksen og komme opp med noe nytt.

 

INPUT, SAMLE, ARKIVERE

Folk med spesielle talent innen INPUT talent-tema liker å vite mer. Ofte liker de å samle og arkivere alle typer informasjon. Det er en preferanse for å vite noe om mange ting.

 

INTELLEKTUALISERING

Folk med spesielle talent innen INTELLECTION talent-tema kjennetegnes av sin intellektuelle aktivitet. De er introspektive og liker intellektuell diskusjon. Det er en preferanse for dyp forståelse og kunnskap. Like å lese og analysere ting. Tid til å tenke og reflektere.

 

LÆRE

Folk med spesielle talent innen LEARNER talent-tema har et stort ønske om å lære og ønsker kontinuerlig å forbedre. Læreprosessen - heller enn resultatet - begeistrer dem. Glede seg ved å lære nye fakta og innsikter.

 

STRATEGISK

Folk med spesielle talent innen STRATEGIC talent-tema skaper alternative veier for å gå framover. Når de står foran ethvert scenario kan de raskt peke ut de relevante mønstre og spørsmål. Det er en preferanse for å finne den beste veien framover. Kreativ til å finne alternative veier. Evne til å forestille seg ulike muligheter. Utholdende.

 

 

4.Aksepter, respekter og gled deg over styrkene til medarbeiderne

Det er en kunst å klare å løse uenigheter og bli enig om et større felles mål. Når en har en felles virkelighetsbeskrivelse og et felles mål, er en kommet langt på vei. Det skjer ved at en løser behovet for å være fleksibel og åpen for deltakernes ulike meninger og prioriteringer. Kanskje den lederen som er mest fleksibel har størst sjanse for å nå sitt mål sammen med andre?

 

 

5.Fokuser på dine styrker framfor dine mindre utviklete talenter

Det tar tid, krefter og energi å utvikle seg fra barn til voksen. Det trengs mye erfaring for å utvikle indre talenter til å bli styrker. Reflekter over hvilke av dine talenter du har utviklet fra barnenivå til ungdomsnivå, voksennivå og mesternivå! Hva er du spesielt sterk på? Hva er medarbeideren spesielt sterk på?

Hvis det fins lite av talentene som trengs i møtet, hvilke andre talenttema fins i møtet som kan erstatte det? Hva om både leder og medarbeider trener på å kombinere sine styrker med de talentene som trengs? Ofte bruker vi flere styrker sammen. Test å bruke flere styrker sammen og hjelpe fram talentet som trengs. Lag «forskaling» eller «drivhus» rundt talentet som trengs! Det er også lov å be om hjelp fra noen som har talentet som dere leter etter.

 

 

6.Stopp begrensende overbevisninger og negativ selv-snakk

Hvis det fortsatt går sakte: Sett deg godt, slapp av, lytt til de indre stemmene, følelsene, tankene og intuisjonen din: Hva sier de indre stemmene i deg? Hva sier den første stemmen, hva sier den andre, hva sier den tredje stemmen? Hva sier de negative stemmene, hva sier de positive stemmene? Hva er den sterkeste negative tanken? Hvilke av disse overbevisninger hindrer deg? Observer dem. Uten å dømme og vurdere. Snakk med dem.

Test argumentet eller overbevisningen, før du aksepterer dem: Er det sant? Er et gammelt negativt minne sant i all framtid? Hvordan kan du omdefinere negativt selv-snakk? Kan du kalle den negative erfaringen for en falsk fantasi om framtida? Kan du akseptere at det er en falsk fantasi? Kan du akseptere at fantasien du observerte ikke er sant for framtida? Kan du slippe tak i en falsk forestilling og la det gå? Kan du akseptere at den positive fantasien som du nylig har definert er sant? Deretter kan du trene opp hjernen på nytt til å tenke positivt, slik at det negative ikke påvirker deg. Gjør det negative til luft! Usynliggjør en negativ falsk fantasi om framtida! Kanskje du må omdefinere deg selv. Oppfinne deg selv på nytt? Inspirer medarbeiderne til å gjøre samme øvelse.

 

 

7.Tren på å lage en ny vane!

Så du kan lage deg positive bilder eller fantasier om framtida. Du er første skritt på vei til resultatet du ønsker! Test det! Tren på det hver dag i 30 dager! For å lage en ny vane er det viktigere at du gjør en liten trening hver dag enn noen maratontreninger av og til. Er treningen liten nok til at du klarer å trene hver dag? Er treningen stor nok så den er attraktiv og trigger deg hver dag? For meg hjelper det å skrive ned den nye overbevisningen eller målet. Peke på arket og lese det høyt flere ganger de første dagene, så jeg kan si det utenat. Så må jeg trene på det hver dag.

 

Hva opplever du etter 30 dager? Jeg er nysgjerrig! Skriv til meg hva som skjer. helge.christie@gmail.com

 

Ønsker du gratis introduksjonssamtale (telefon, skype) om å finne dine topp 5 talenter, send meg forslag til dato og klokkeslett.

 

Ønsker du flere gratis nyheter som denne?

https://www.helgechristie.com/gratis-nyheter/

 

Les mer om talenter og engasjerte medarbeidere i kapittel 3 og 7 i min e-bok «Hvorfor møtes vi?»:

https://www.helgechristie.com/butikk/meeting