Hva når lederen detaljstyrer, medarbeiderne lider og resultatene hindres?

Meetings-between-creatures-kopia-8.jpg

Hva hvis lederen hindrer medarbeidere? For eksempel at lederen er detaljfokusert og skal lede medarbeidere som er gode på helhetstenking? Lederen er kanskje blitt leder på grunn av faglig tyngde, lang erfaring, gode resultater eller høyere utdanning. Så viser det seg at medarbeiderne har talenter på andre områder enn lederen. Det er helt normalt at folk har forskjellige sterke sider. Men mestrer lederen å lede ulike personligheter? Her er 5 skritt for å snu en dårlig situasjon til en positiv situasjon. Hva er din erfaring?

 

1)Får du lov av lederen til å gjøre det du er best til hver dag?

Føler du at du får gjort det du er aller best til hver dag? Ønsker du å bruke mer av dine talenter, styrker, suksessfaktorer og flyt energi-tilstander? Når organisasjonen din har bruk for din unike kompetanse, innsikt og hva du elsker å gjøre – hva opplever du da? Blir du glad i jobben? Får du lyst til å gi mer? Det er helt normalt. Det kalles engasjerte medarbeidere.

Men i hverdagen må du kanskje gjøre mye du ikke er så god på, og som du bare blir sliten av? Noen må gjøre de oppgavene. Men er det deg? Her er 5 skritt for å snu en dårlig situasjon til en positiv situasjon:

 

2)Hva er dine topp 5 talenter?

Da er det fordel at du vet hva som er dine styrker og suksessfaktorer. Hvilke oppgaver bringer deg raskt inn i din beste flyt energi sone eller tilstand? Alt for ofte får vi høre hva vi ikke er god til – og vi mangler ord på hva vi er spesielt god til. Kanskje du er særlig god til strategisk tenking, analyse og lære? Andre er spesielt gode til å bygge relasjoner og få andre til å trives. Kanskje du er god til å presentere, formidle og påvirke? Andre igjen er god til å gjennomføre og sørge for at resultatene blir oppnådd. Jeg bruker Gallup Cliftons system der hver av disse 4 talentområdene - tenke, føle, si, gjøre – har 8 undertalenter. Når du er bevisst på hva som er dine topp 5 talenter – hva tror du vil skje om du bruker dem systematisk hver dag og når du står over for vanskelige oppgaver?

 

3)Hva er dine hjertesaker?

Din indre motivasjon henger sammen med det store HVORFOR. Hva er det du virkelig ønsker? Når det er klart oppfordrer jeg deg til å svare på disse spørsmålene: Hva er verdiene som er så viktig energi at de driver deg, også når det er motstand? Hva betyr den verdien for deg? Hvorfor er det så viktig da? Og hva er enda viktigere enn den verdien? Hva er den høyeste hensikten? Hva mer er viktig? Når du har oppnådd alt dette – hva er den største hårete verdien som du nesten ikke tør å si? Hold fast i denne høyeste verdien! Ta med deg denne hjertesaken inn på arbeidsplassen!

 

4)Se for deg at du sier fra til de rundt deg!

Hvordan gjør du når du inspirerer eller oppmuntrer andre til å finne sin indre motivasjon? Gjør deg ydmyk, sårbar og åpen for en viktig fortrolig samtale! Spør «en medarbeider» om det er OK at du sier hva du lurer på at du er god til. Spør hva den andre er god til og ønsker å gjøre mer av. Hva om du gjør det hyggelig, med humor, selvironi, nesten som en «lek» og «fantaserer» og «danser» med den andre? Fortell hva du er mindre god til og som du gjerne kunne tenke deg at noen eksperter tok over fra deg. Spør hva den andre er mindre god til og som de gjerne vil at noen andre skal gjøre. Hva er neste skritt da? Sett i gang og deleger det folk ikke er så god til! Trenger dere å omdefinere stillingsinstruksene? Reorganisere team? Leie inn andre? Foreslå det! Og altså: På en hyggelig og morsom måte! Om ledelsen er i forkant, er det HR og medarbeidersamtalene som tar dette inititativet.

 

5)Hva mangler teamet deres?

Mangler dere visjon, relasjonsbygging, bedre kommunikasjon eller gjennomføringsevne? Hvilke personer hos dere har disse talentene? Hvordan kan de brukes mer der de trengs? Eller trenger dere leie inn eller ansette en ny person med disse styrkene?

 

6)Kun 17 % er engasjerte medarbeidere

Engasjerte medarbeidere i bedrifter blir målt hvert år. 10 % i Veste-Europa svarer at de er engasjerte. 13 % globalt, 17 % i Norge og 30 % i USA. (Gallup: State of the global workplace rapport 2017). Tenk på de 83 % i Norge som svarer at de ikke er engasjerte i arbeidet sitt. Det går an å gjøre mye med det! Rapporten skriver at det som trengs er en kraftig kulturell transformasjon for å prioritere medarbeidernes utvikling, positivitet og framtidsorientering. Din arbeidsplass kan skape engasjerte medarbeidere.

Et sted å starte kan være å spørre hver enkelt i medarbeidersamtalen: Får du gjort det du er best til hver dag? Hva er talentene dine? Bør dere flytte personer med nøkkeltalenter? Går det an å kombinere arbeidsoppgavene ut fra den enkeltes engasjement og styrker? De ansvarsoppgavene mange ikke vil ha – det fins sikkert noen som er eksperter på det og som elsker det! Dere trenger sånne folk!

 

Test dette og skriv til meg hva som skjer: helge.christie@gmail.com

Ønsker du flere gratis nyheter som denne?

https://www.helgechristie.com/gratis-nyheter/ 

Les mer om talenter og engasjerte medarbeidere i kapittel 3 og 7 i  min e-bok «Hvorfor møtes vi?»

https://www.helgechristie.com/butikk/meeting

Ønsker du gratis introduksjonssamtale (telefon, skype) om å finne dine topp 5 talenter, send meg forslag til dato og klokkeslett.