Kan du hjelpe meg mens jeg skriver min 14 bok?

Facebook.jpg

Du som er så klok!

Kan du hjelpe meg mens jeg skriver min 14. bok:

Hva er din største frustrasjon og glede med HJERNEN DIN til å framskynde DET GRØNNE SKIFTET?

 

Hva er dine smarte måter å trene hjernen for innovasjon, muligheter, kreativitet, entreprenører, gründere?

(For eksempel: Verdier, overbevisninger, mål, talent, tenke, føle, bygge relasjoner, bestemme seg, påvirke, snu negativt til positivt, se muligheter, visualisere, inspirere, motivere, teste, gjennomføre, feire, lære, forstå, justere, endre vaner eller annet.)

 

Din hjelp er av uendelig stor betydning for meg!

Tusen takk for at du er den du er!

Svar gjerne til

helge.christie@gmail.com

Som du ser blir min nye bok en oppfølger av min siste bok "hvorfor møtes vi?"

https://www.helgechristie.com/butikk/meeting

17Book-Cover-with-Text.jpg