Ønsker du å gjøre mer for økologi og klima?

559861_137128069789892_731556926_n.jpg

Hva er din største frustrasjon med din kreativitet, se muligheter og innovasjon?

Hvordan bruker du dine talenter og styrker i arbeidsdagen? Her følger 10 forslag til nyttige overbevisninger. Skriv din mening til meg! Kanskje jeg kan ta det opp i min 14. bok, som jeg arbeider med nå.

 

1)Omdefinere uhensiktsmessige overbevisninger

Tankens kraft er stor. De fleste har indre stemmer som forteller dem: «Du er ikke god nok! Det nytter ikke å gjøre noe!» Syns du at slike ideer gjør livet ditt til en fest? Hindrer de deg? Er de hensiktsmessige for å nå målet ditt? Når vi endrer oss – gjør vi det ofte ved at vi først omdefinerer en overbevisning. Vi lager en ny meningsramme.

 

2)Noen må gå foran - for at andre skal komme etter

Ellers kommer ikke de andre etter. For de vet ikke hvor de skal gå. Det er alltid noen som må gå foran. Ofte er det klokt å ta et lite skritt om gangen. Det er risikospredning. Men når du tar det første skrittet, har du bestemt retningen. Det viser veien til målet du har bestemt å bevege deg til. Er du en som skal gå foran? Eller venter du på at noen andre skal gå foran? Hvor lenge må du vente? Skal du bruke livet ditt til å vente?

 

3)En bedre verden er mulig – og forandringene må gjøres lokalt

Når du er på et inspirerende møte, kan du se for deg løsningen på et spørsmål. Men når du kommer hjem er det mye motstand før du når målet. Globale system-feil tar det veldig mye tid og energi å endre. Men det går an å gjøre noe lokalt. I liten skala. Et pilotprosjekt kan vise vei. Når flere ser en lokal modell som lykkes kan det inspirere til neste suksess.

 

4)Gjøre det du er - best til

Hvor effektive er vi når vi må gjøre mye av det vi ikke er så god til eller som vi ikke liker? Hva vil hende hvis vi tenker på hva som er bra med folk – istedenfor å fikse på hva som er galt med dem? (Donald O. Clifton) Hva hvis du får gjøre mer av det du er best til hver dag? Hva hvis andre får gjøre det de er best til? Og så leier dere inn noen til å gjøre det dere ikke er så god til?

 

5)Du har ingen sjanse – grip den!

Når de andre sitter på gjerdet og sier at du har ingen sjanse – så har du allerede sagt en visjon. De andre er nysgjerrig og hadde håpet at det var en sjanse. Hvis det var en sjanse – ville de tatt den. Men de ser ikke hvordan. Hva hvis du omdefinerer «ingen sjanse»? Du kan gripe den sjansen og visjonen. Og så må du gjøre arbeidet med å skaffe forutsetningene som trengs for at sjansen på en visjon – skal bli virkelighet. Du trenger ikke tenke klokere enn andre. Men du må bruke mer tid enn andre på å stå i problemet og finne løsningene som er nødvendig.

 

6)Det et menneske gjør – nytter ikke – sa 10.000 mennesker

WOW! Når du oppdager dette fenomenet kan du omdefinere: Hva hvis de 10.000 menneskene går sammen om en felles visjon? Hva når 10.000 mennesker tar små skritt i samme retning? De små skrittene kan være enkle og overkommelige. Men hver for seg ser de ikke ut som de gir stort resultat. Når dere har gått en stund kan dere se dere tilbake. Plutselig oppdager dere at dere har gjort en stor forandring. Dere har gjort et paradigmeskifte.

 

7)Hvis det er system-feil – hva kan enkeltpersoner gjøre da?

Økologi- og klimaproblemer er systemfeil. Det er store og tunge systemer. Sterke kapitalinteresser har investeringer som er gjort. Maktstrukturer har inngått avtaler om arbeidsdeling og rutiner som får systemet til å fungere. Hver person har sterke rester fra krypdyrenes hjerne med behovet for å overleve. Enhver forandring skaper frykt for å miste det vi tross alt har oppnådd. Frykt for forandring på systemnivå i store systemer er tunge hindre for nyskaping.

Det trengs gode eksempler som kan vise vei til alternativ. Mange personer må se suksess mange ganger før de våger å skifte system. Og deretter må de bestemme seg for endring, lage planen og så gjennomføre den.

 

8)Snu noe negativt til noe positivt

Mennesker har lett for å kritisere det som ikke fungerer. Det er lett å finne feil. Hvis mange mennesker har fokus over lang tid på noe som ikke fungerer – akkumuleres mye negativ energi. Men hvem skal finne alternativet? Hvem skal gjennomføre alternativet? Hvordan oppstår så stor mengde med positiv energi for et attraktivt alternativ? Det trengs mange personer som omdefinerer den negative energien. De må formulere hva de vil i stedet. Å klare å gjøre en endring – innebærer å samle den negative energien og positive energien. Når det er nok energi og målet er klart – er det lett å ta skrittet inn i alternativet.

 

9)Konstant mikro-suksess – knoppskyting som perler på en snor

Belønningsområdene i hjernen sender ut dopamin hormon som gir mestringsfølelse og glede. Vi kan lage små nok oppgaver som gir gleden av å vinne og lykkes. Den følelsen skaper lyst på mer suksess. Vi kan planlegger neste oppgave så den også er liten nok til at vi lykkes. Slik kan vi lage en positiv spiral.

 

10)Det heter tilbakemelding i stedet for fiasko

Ofte møter vi motstand og oppnår helt andre ting enn målet vårt. Det kan vi omdefinere «som en gave» til å lære av. Vi har muligheten til forbedre opplegget. Hvis vi ikke lærer av feil – blir det ganske dumt! Vi har mulighet til å omdefinere vår strategi til å: Teste, vinne, feire – eller eventuelt - lære og justere.

 

Hva er din mening? Hva ønsker du lære mer om?

 

Les mer om talenter, kreativitet, se muligheter og innovasjon i min e-bok «Hvorfor møtes vi?»: https://www.helgechristie.com/butikk/meeting